Spolek Katolická beseda byl založen kopřivnickými farníky 26. 5. 1909 a Katolický dům, jako místo činnosti spolku, byl postaven v roce 1913.

 

V době německé okupace, v říjnu 1938 byla spolku znemožněna jakákoliv činnost , byl vymazán ze spolkového katastru a byly mu odebrány pozemky i samotný dům. Po osvobození obnovila Katolická beseda svou činnost, ale s nástupem komunismu byl spolekv roce 1952 opět zrušen a Katolický dům  přešel pod správu Tatry Kopřivnice. Byl přejmenován na Osvětový dům a dlouhá léta byl jediným kulturním stánkem ve městě. Tak tomu bylo až do roku 1991, kdy byl dostavěn a otevřen nový kulturní dům v centru města.

V roce 1990 byl ustanoven prozatímní výbor Katolické besedy, kterému se po velkém úsilí podařilo zaregistrovat spolek jako neziskovou organizaci. Od počátku roku 1991 se tedy začíná obnovovat činnost Katolické besedy v Kopřivnici a stále probíhá nezbytný proces oprav a rekonstrukcí.

Katolická beseda je křesťanský, nepolitický spolek přispívající k podpoře křesťanských hodnot ve společenském a kulturním životě v Kopřivnici, a to především organizováním přednášek, výstav, divadelních představení, koncertů, plesů a zábav, charitativních akcí a sbírek. V našich prostorách také umožňujeme činnost 3. a 4. skautského oddílu střediska Kopřivnického Junáku.

 

 

© 2015 tvorime-weby.cz